De intake, individuele behandelingen en eindevaluatie worden vergoed uit uw aanvullende polis mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Check vantevoren of u verzekerd bent voor fysiotherapie. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Standaardtarievenlijst  “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:
– niet fysiotherapie verzekerden 2023

Nummer  Prestatiebeschrijving

  1. Zitting (code: 1000)  € 41,00
  2. Telefonische e-consult (code 1000 ) € 41,00
  3. Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbeh. (1001) € 61,00
  4. Zitting Manuele therapie (code 1200) € 61,00
  5. Zitting Man. therapie incl. toeslag uitbeh.(code 1201) € 81,00
  6. Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 71,00
  7. Zitting oedeem therapie in praktijk (code 1500) € 61,00
  8. Zitting oedeem therapie incl. toeslag uitbeh  (code  1501) € 81,00
  9. Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd, 75% van een behandeling
  10. Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag
  11. Screening (code 1850 ) € 21,00
  12. Screening en onderzoek zonder verwijzing (code 1864) € 61,00
  13. Telefonisch screening en onderzoek zonder verwijzing (code 1864) € 61,00
  14. Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 61,00
  15. Intake en onderzoek na verwijzing  (code 1871) € 81,00

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Medicas. Als u een factuur van ons ontvangt en betaling binnen de gestelde termijn blijft uit, wordt deze vordering ter incasso uit handen gegeven aan Medicas. Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar https://medicas.net/betalingsvoorwaarden.

Chronische lijst per 01-01-2012
Chronische lijst zoals die geldt per 1-1-2012

 1. De aandoeningen betreffen:
  A. Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:
  cerebrovasculair accident;
  ruggemergaandoening;
  multipele sclerose;
  perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
  extrapyramidale aandoening;
  motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
  aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
  cerebellaire aandoening;
  uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
  radiculair syndroom met motorische uitval;
  spierziekte;
  myasthenia gravis;
  B. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:
  aangeboren afwijking;
  progressieve scoliose;
  juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
  reflexdystrofie;
  wervelfractuur als gevolg van osteoporose; VERVALLEN
  fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
  frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
  reumatoïde artritis of chronische reuma; VERVALLEN
  chronische artritiden; VERVALLEN
  spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew); VERVALLEN
  reactieve artritis; VERVALLEN
  juveniele chronische artritis; VERVALLEN
  hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
  collageenziekten;
  status na amputatie;
  whiplash;
  postpartum bekkeninstabiliteit;
  fracturen indien deze conservatief worden behandeld;
  C. of een van de volgende hartaandoeningen:
  myocard-infarct (AMI); VERVALLEN
  status na coronary artery bypass-operatie (CABG); VERVALLEN
  status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA); VERVALLEN status na hartklepoperatie; VERVALLEN
  status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen; VERVALLEN
  d. of een van de volgende aandoeningen:
  chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van een FEV1/VC kleiner dan 60%;
  aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
  lymfoedeem;
  littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
  status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;
  claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine;
  weke delen tumoren;
  diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.
 2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel a, subonderdeel 10, en onderdeel b, subonderdeel 17°, is de duur van behandeling maximaal drie maanden.
 3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling.
 4. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 7, en onderdeel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden.
 5. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5.
 6. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel16, is de duur van de behandeling maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, concitieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden
 7. Indien het een aandoening bereft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 7, is de duur van de behandeling maximaal twee jaren na bestraling.

Meer weten over vergoedingen http://www.defysiotherapeut.com/bent-u-goed-verzekerd_.html

In geval van verhindering dient u de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.
Het niet tijdig afmelden of niet op komen dagen van een afspraak wordt in rekening gebracht.
De kosten van deze factuur bedragen 75% van een behandeling en kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Deze therapeuten kunnen u helpen:

Neem contact op