De intake en individuele behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende polis mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Check vantevoren of u verzekerd bent voor fysiotherapie. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een chronische aandoening (zie hiervoor de lijst onder Vergoedingen)? Dan geldt het volgende:

 1. De zorgverzekeraar bepaalt welke indicatie wel/niet als een chronische indicatie zal worden vergoed. Helaas niet de huisarts, specialist of de fysiotherapeut
 2. De eerste 20 behandelingen zullen, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Dit kan over de jaargrens heengaan. (bijvoorbeeld 5 behandelingen nov/dec, vervolgens 15 behandelingen jan/feb/mrt)
 3. Bent u niet (meer) aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, zullen de behandelingen bij u in rekening worden gebracht. De praktijktarieven van het betreffende jaar zullen daarin leidend zijn.
 4. Vanaf de 21e behandeling zullen de behandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze behandelingen zullen worden vergoed tot de uiterste datum waartoe de machtiging loopt (dit is afhankelijk van de indicatie en wordt bepaald door de zorgverzekeraar).
 5. De vergoeding vanuit de basisverzekering zal ten koste gaan van uw Eigen Risico (in 2024 is dat voor iedereen minimaal € 385,00, dat kan jaarlijks worden aangepast door de zorgverzekeraars). De bijdrage vanuit uw eigen risico wordt per kalenderjaar verrekend door de zorgverzekeraar.
 6. Alleen de behandelingen die voortkomen uit de chronische indicatie, zullen als zodanig ook gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven Fysiotherapie 2024

Intake/screening en onderzoek  € 63,25 
   
Behandeling fysiotherapie  € 45,00 
Behandeling manuele therapie  € 63,25 
Behandeling oedeemtherapie  € 63,25 
Aan huis toeslag  € 22,50 
   
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 88,00 
Verstrekte verband- en hulpmiddelen   Op aanvraag
   
Telefonisch consult  €22,50 
Screening zonder vervolgbehandeling  €22,50  

 

Bovengenoemde tarieven gelden indien uw zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze declaraties.
De contractuele tarieven die wij met zorgverzekeraars hebben afgesloten verschillen per verzekering en zijn over het algemeen lager dan bovengenoemde tarieven.

Voorkom verrassingen, bekijk uw polis.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien u niet tijdig afzegt, behouden wij ons recht om een bedrag van € 40,00 voor de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
Dit bedrag wordt niet door uw ziekenkostenverzekeraar vergoed.

Chronische lijst per 01-01-2012
Chronische lijst zoals die geldt per 1-1-2012

 1. De aandoeningen betreffen:
  A. Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:
  cerebrovasculair accident;
  ruggemergaandoening;
  multipele sclerose;
  perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
  extrapyramidale aandoening;
  motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
  aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
  cerebellaire aandoening;
  uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
  radiculair syndroom met motorische uitval;
  spierziekte;
  myasthenia gravis;
  B. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:
  aangeboren afwijking;
  progressieve scoliose;
  juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
  reflexdystrofie;
  wervelfractuur als gevolg van osteoporose; VERVALLEN
  fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
  frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
  reumatoïde artritis of chronische reuma; VERVALLEN
  chronische artritiden; VERVALLEN
  spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew); VERVALLEN
  reactieve artritis; VERVALLEN
  juveniele chronische artritis; VERVALLEN
  hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
  collageenziekten;
  status na amputatie;
  whiplash;
  postpartum bekkeninstabiliteit;
  fracturen indien deze conservatief worden behandeld;
  C. of een van de volgende hartaandoeningen:
  myocard-infarct (AMI); VERVALLEN
  status na coronary artery bypass-operatie (CABG); VERVALLEN
  status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA); VERVALLEN status na hartklepoperatie; VERVALLEN
  status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen; VERVALLEN
  d. of een van de volgende aandoeningen:
  chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van een FEV1/VC kleiner dan 60%;
  aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
  lymfoedeem;
  littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
  status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;
  claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine;
  weke delen tumoren;
  diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.
 2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel a, subonderdeel 10, en onderdeel b, subonderdeel 17°, is de duur van behandeling maximaal drie maanden.
 3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling.
 4. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 7, en onderdeel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden.
 5. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5.
 6. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel16, is de duur van de behandeling maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, concitieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden
 7. Indien het een aandoening bereft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 7, is de duur van de behandeling maximaal twee jaren na bestraling.

In geval van verhindering dient u de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.
Het niet tijdig afmelden of niet op komen dagen van een afspraak wordt in rekening gebracht.

Deze therapeuten kunnen u helpen:

Neem contact op