Vitaal Verzijden zet zich in voor een zo fit en vitaal mogelijk leven. We worden ons steeds bewuster van het belang van onze vitaliteit. Zo gaan we bijvoorbeeld meer bewegen en gezonder eten. Bewegen en bewust aan je vitaliteit werken zijn dan ook belangrijke punten binnen Vitaal Verzijden.

Fysiotherapie Verzijden heeft bewegen altijd hoog in het vaandel gehad, vanuit deze visie is Vitaal Verzijden ontstaan. Hier richten wij ons niet alleen op herstel maar kijken we een stukje verder. Denk hierbij aan functiebehoud, preventie en gewenste kwaliteit van leven.

Positieve gezondheid is een belangrijk kenmerk binnen Vitaal Verzijden. Met positieve gezondheid kijken we met een brede blik naar de gezondheid. Er wordt gekeken naar het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan, waarin je zelf zoveel mogelijk de regie voert. Er wordt dus samen gekeken naar de mogelijkheden binnen jouw domein wat betreft gezondheid.

Binnen Vitaal Verzijden hebben we de volgende producten ontwikkeld:

eGym
Perfect Pilates
Peestraining
Rugtraining
Sportief Wandelen
Small group training
Personal Coaching
Health check

 

Vitaal Verzijden zal zich verder blijven ontwikkelen en innoveren, waardoor ons aanbod en de mogelijkheden zullen blijven groeien.