De fysiotherapeuten bij Fysiotherapeutisch Medisch Centrum (FMC) Verzijden zijn deskundigen op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Zij geven advies, begeleiden en behandelen patiënten met allerlei verschillende lichamelijke klachten zoals pijn, zwelling en aandoeningen aan spieren, pezen, banden, gewrichten of zenuwen. Het kan hierbij gaan om sportblessures, revalidatie maar ook om klachten als gevolg van uw werkzaamheden, een ongeval, ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

De eerste intake wordt gedaan door een algemeen fysiotherapeut, tenzij u een verwijzing heeft van een arts waarin gevraagd word om een manueel therapeut.

Indien de fysiotherapeut tijdens de intake of eventueel later in het behandelproces beslist dat er inzet van een manueel therapeut nodig is, zal dit zo snel mogelijk ingepland worden. 

Tijdens de eerste intake volgt er na een korte screening een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een lichamelijk onderzoek uit.
De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat.
Ook bekijkt de therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.
Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.
Komt u zonder verwijzing, (via DTF) dan kan het voorkomen dat de fysiotherapeut beslist dat hij/zij niet de juiste behandelaar is voor u, en zal hij u doorsturen naar de juiste collega.

 

Voor de intake en de vervolgafspraken staat geen vaste tijdsduur gepland. De therapeut kan de tijd die voor u is ingepland ook deels benutten om uw behandelplan uit te werken, de adminstratie rondom uw behandelingen op orde te maken of te overleggen met collega’s. Dit kan er toe leiden dat uw afspraak met de therapeut wat korter duurt dan de tijd die ervoor gepland staat.

Het doel van de behandeling kan zijn: het geven van instructie en advies, het verbeteren van de mobiliteit, coördinatie, spierkracht, stabiliteit en/of uw uithoudingsvermogen. Hierbij wordt de lokale en algehele belastbaarheid verhoogd.

De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, manuele verrichtingen, massage of fysische therapie en vindt plaats aan de hand van behandelprotocollen.  Door middel van een elektronisch patiënten dossier (EPD) wordt de voortgang van de behandeling inzichtelijk gemaakt. Zo kan beoordeeld worden of de met U vooraf gestelde behandeldoelen zijn gerealiseerd.

Tijdens een uitgebreide outtake aan het einde van het behandelproces worden nogmaals de voor u relevante eindmetingen en vragenlijsten afgenomen. Er wordt geëvalueerd of de vooraf gestelde behandeldoelen zijn bereikt en er wordt een verslag naar de huisarts en/ of specialist verstuurd. 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeuten daarom werken wij samen met Qualizorg (Fysio Prestatie Monitor) dit is een onafhankelijk bureau die u ervaring meet. Aan het einde van de behandelperiode ontvangt u een digitale vragenlijst. Het is voor ons van groot belang dat u de vragenlijst ingevuld terugstuurt zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Deze therapeuten kunnen u helpen:

Neem contact op