Thoracic Outlet Syndroom (TOS)

 • Bij TOS ontstaan de klachten zoals pijn in de schouder die uitstraalt naar de arm en hand door druk op de zenuw. Deze pijn kan ook uitstralen naar de nek en het achterhoofd. U zult begrijpen dat bij een compressie ook prikkelingen en slaperigheid in de arm en hand waarneembaar kan zijn. Bij sommigen treedt er ook krachtsverlies op wanneer ze de armen boven de schouder houden.

TOS, wat is het Thoracic Syndroom?

Het Thoracic Outlet Syndroom, afgekort TOS, is een aandoening waarbij er op 3 plaatsen een compressie van de vaatzenuwbundel in het schoudergebied kan plaatsvinden. De vaatzenuwbundel bevat een centraal station waar bloedvaten en zenuwen bij elkaar komen. Belangrijk bij TOS is dat de 3 plaatsen waar de compressie van deze structuren kan plaatsvinden goed moet worden onderzocht. De 3 knelpunten zijn:

 • Scalenuspoort
 • In de ruimte tussen de rib en het sleutelbeen (clavicula)
 • Okselpoort,

Wat zijn overige benamingen voor TOS

 • Schoudergordelsyndroom
 • Neurovasculaire compressie syndroom (neuro staat voor zenuw, vasculair betreft de vaten)

TOS Symptomen

TOS brengt een aantal symptomen met zich mee, bekijk hieronder de symptomen die bij TOS kunnen voorkomen:

 • Koud gevoel van de arm
 • Bleekheid van de huid
 • Zwelling van de arm
 • Gespannen van de arm
 • Blauwe verkleuring van de hand
 • Opzwellen van oppervlakkige aders

TOS provocaties
Kenmerkend voor TOS klachten is dat het meestal ontstaat bij werkzaamheden waarbij de armen hoger dan de schouders worden gebracht. Denk aan de slaaphouding waarbij het kussen hoog wordt vastgehouden, de was ophangen, schrijven op een schoolbord, etc.

Ontstaan van TOS

TOS kan op verschillende manieren ontstaan. Het kan een gevolg zijn van een ongeval, maar het kan ook spontaan optreden. Daarnaast is een langdurige werkhouding ook van invloed op het ontstaan van TOS. Naast het bovenhands werken kunnen werkhoudingen waarbij met afhangende schouders wordt gewerkt ook symptomen van TOS opwekken. Gevolg is dat er een compressie / vernauwing van de vaatbundel plaatsvindt.

De ruimte tussen de eerste rib en het sleutelbeen kan bij sommige mensen anatomisch vernauwd zijn. Dit is mogelijk door het hebben van extra ribben in de hals, een misvorming van de eerste rib of een breuk van het sleutelbeen (die op een afwijkende manier is hersteld). Dit zijn allen lichamelijke afwijkingen die de kans op TOS verhogen.

Tos diagnose

Indien er een een beeld van TOS wordt opgeroepen wordt middels diagnose bekeken of u daadwerkelijk lijdt aan TOS. Deze diagnose bestaat uit een lichamelijk onderzoek, de voorgeschiedenis van de Pt. (denk aan een ongeval, werk met afhangende schouders, e.d.) en welke symptomen er bij de Pt. spelen.

Test volgens Roos

Doel: het testen van de costo-claviculaire ruimte.

Uitgangshouding: zit, rechtop, met schouders in depressie en retractie. Armen opzij en gebogen in abductie en endorotatie, handen t.h.v. de oren.

Test: handen open /sluiten, in redelijk snel tempo, gedurende ± ½-1 min. Evt. testen van de refill v/d nagels.

Positief: als klachten optreden/verkleuring/coördinatie duidelijk verminderd. (kan ook nog na de test optreden, altijd even napraten; bewegen van de handen kan duiden op tintelen.)

Test volgens Adson
Doel: het testen van het scalenus syndroom.

Uitgangshouding: zit, arm gesteund op het been, i.v.m. rek niet veroorzaakt door de test. Evt. kan de radialispols gepalpeerd worden.

Test: heterolaterale rotatie van het hoofd, met lateroflexie in dezelfde richting.(evt. diep inademen).

Deze therapeuten kunnen u helpen bij deze klacht:

Maak een afspraak