Voorste kruisband

  • Wanneer een voorste kruisband is afgescheurd of volledig uitgerekt, is er een grotere bewegingsvrijheid van het kniegewricht en kunnen symptomen optreden zoals een gevoel van doorzakken, pijn of blokkeren. Voor actieve contactsporters zoals voetballers, basketballers, hockeyers, volleyballers en handballers is er, naast een gescheurde voorste kruisband, tevens een verhoogd risico op beschadiging van een meniscus of van het kraakbeen. Hetzelfde geldt voor mensen die in hun beroep lichamelijk actief zijn zoals politiemensen, bouwvakkers en mensen in verzorgende beroepen.

Klachten bij een gescheurde voorste kruisband

De gescheurde voorste kruisband geeft meestal zwikklachten.
Een scheur van de voorste kruisband is zeer frequent sport gerelateerd.
De verscheuring kan hoorbaar zijn met een knap, de knie zwelt veelal snel op en voelt direct onbetrouwbaar aan.

Bij strek- en draaibewegingen kan men “door de knie zakken”. Dit gebeurt omdat de voorste kruisband de beweging van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen niet meer tegenhoudt. Daardoor schuiven onder- en bovenbeen als het ware over elkaar heen. Dit kan in wisselende mate weer een acute toename in pijn en zwelling van de knie geven.

Ten gevolge van de “stomp” van de afgescheurde voorste kruisband kan een beperking zijn ontstaan bij het strekken van de knie.

Constatering voorste kruisbandletsel

Aangezien de knie binnen enkele uren erg pijnlijk wordt, zal u over het algemeen vrij snel een huisarts raadplegen. Het onderzoek dat de huisarts doet, zal vrij moeilijk uitvoerbaar zijn.
U kunt de knie niet goed bewegen en de testen om te beoordelen of er knie instabiliteit bestaat, kunnen niet goed uitgevoerd worden.

Röntgenfoto’s hebben bij bandletsel over het algemeen geen zin, omdat de banden niet te zien zijn op röntgenfoto’s.
Een MRI scan kan wel uitsluitsel geven.
Op de MRI scan zijn naast het bot, ook de banden, de meniscus, spieren en kraakbeen te zien.

Na de operatie

Wat is belangrijk bij de revalidatie na de operatie?
De eerste acht weken is het niet wenselijk dat u uw knie actief strekt.
Het is belangrijk dat de geopereerde knie zo snel mogelijk recht/gestrekt is.
Hierbij gaat het om de beweging van45° (half-haaks) tot 0° (helemaal gestrekt).
U mag uw knie in de eerste acht weken niet overstrekken.

Revalidatiefase, periode twee tot zes maanden
In de periode van de tweede tot de zesde maand oefent u twee keer per week bij de fysiotherapeut.

Het doel

Vergroten van de buiging.
Krachtsverbetering.
Stabiliteitstraining.

U mag de knie nu wel over het hele traject strekken door eigen spierkracht.
Vanaf twee maanden mag u weer buiten fietsen.
Vanaf drie maanden mag u starten met joggen.
Vanaf vijf maanden mogen krachtsexplosies, snelle wendingen, draaiingen en
plotseling afremmen, onder zeer gecontroleerde omstandigheden worden
geoefend.

Deze therapeuten kunnen u helpen bij deze klacht:

Maak een afspraak