BlogBosch, fysiotherapie 's-Hertogenbosch, fysiotherapie Den-Bosch, fysiopraktijk, fysiopraktijk Boxtel, fysiopraktijk Schijndel, fysiopraktijk Den-Bosch, fysiopraktijk 's-Hertogenbosch, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Boxtel, fysiotherapiepraktijk Schijndel, fysiotherapiepraktijk Den-Bosch, fysiotherapiepraktijk 's-Hertogenbosch, fysiotherapeut, fysiotherapeut Boxtel, fysiotherapeut Schijndel, fysiotherapeut Den-Bosch, fysiotherapeut 's-Hertogenbosch, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Boxtel, fysiotherapeuten Schijndel, fysiotherapeuten Den-Bosch, fysiotherapeuten 's-Hertogenbosch, bewegen, bewegen Boxtel, bewegen 's-Hertogenbosch, bewegen Den Bosch, bewegen Schijndel, bewegen FMC Verzijden, bewegen in Boxtel, bewegen in Den Bosch, bewegen in 's-Hertogenbosch, bewegen in Schijndel, beweging Boxtel, beweging 's-Hertogenbosch, beweging Den Bosch, beweging Schijndel, beweging FMC Verzijden, beweging in Boxtel, beweging in 's-Hertogenbosch, beweging in Den Bosch, beweging in Schijndel

Vanaf 2015 vinden er al veranderingen plaats in de zorg. Mogelijk heeft u dit zelf al ondervonden bijvoorbeeld door het gebruik van eHealth.
Denk aan een online afspraak bij de huisarts of digitale hulpmiddelen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen, maar wellicht is dit voor u nog helemaal nieuw. Wat houdt deze verandering nu in?
Wat betekent dit voor u als zorggebruiker? De verandering in de zorg is noodzakelijk vanwege de stijgende zorgkosten door onder andere de vergrijzing, maar wat zijn de gevolgen regionaal en hoe ziet die verandering er lokaal, in de fysiotherapiepraktijk, uit?
Na het lezen van dit artikel hopen we dat u antwoord krijgt op deze vragen en meer inzicht krijgt in deze veranderingen en wat uw rol en die van FMC Verzijden gaat zijn.

 

Ontwikkeling nationaal

Nederland vergrijst, mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe.
De vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg. Mensen hebben in de toekomst steeds vaker een chronische aandoening, vaak zelfs meerdere tegelijk.

1 Een voorbeeld van hoe de zorg anno 2015 is geregeld: Mevrouw van Ham is 74 jaar. Zij heeft artrose, chronisch hartfalen en heeft beginnende dementie. Dan breekt ze haar heup. Allereerst wordt er een heupprothese geplaatst.
Bij het vervolgtraject zijn er veel individuele professionals betrokken en er is geen tot weinig afstemming.

De komende 20 jaar zet de vergrijzing door.

Hierdoor zijn er in de toekomst steeds meer mensen met een chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten en diabetes.

1 De zorg moet dus efficiënter geregeld worden willen we het betaalbaar en toegankelijk kunnen houden voor iedereen.
Hierop zijn er verschillende adviezen uitgebracht aan het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Zo ontstond er eind 2018 een nationaal preventieakkoord en werd er door een Taskforce van deskundige het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ ontwikkeld.
De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).
2
Terug naar mevrouw Ham. In 2030 streven we ernaar dat haar traject na de operatie bestaat uit een klein en flexibel team, waarvan mevrouw van Ham zelf deel uitmaakt.
Het team draagt zorg voor het bevorderen van het functioneren, (technische) aanpassingen thuis, het signaleren en monitoren van de chronische aandoeningen en het aanpassen van de woning.
3

 

Ontwikkelingen regionaal

We nemen als voorbeeld regio Meierijstad in deze gemeente worden deze veranderingen in de zorg opgemerkt en proberen verschillende paramedici de handen ineen te slaan.
Zo zijn er al serieuze stappen ondernomen en is er het streven om dit jaar een paramedisch netwerk binnen regio Meierijstad te hebben staan.
Een van de doelen van dit netwerk is dat alle paramedici elkaar middels korte lijntjes weet te vinden om zo, onder andere, de meest efficiënte en goede zorg voor de inwoners van Meierijstad te kunnen leveren.

 

Ontwikkelingen lokaal

De veranderingen in de zorg zijn ook merkbaar in de fysiotherapiepraktijk. We zeggen maar al te vaak dat de patiënt centraal staat, echter ligt de nadruk nog te vaak op iemands beperkingen en de medische behandeling daarvan.
We lijden collectief – dus ook de patiënt – aan een medicaliserings- en hospitaliseringssyndroom.
Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord en de beste zorg wordt niet per definitie met medicijnen of in het ziekenhuis gegeven.
We denken te veel in termen van behandeling en zorg en mogen veel meer denken in termen van gezondheid en welzijn. Dat betekent ook investeren in preventie, leefstijladvies, en een brede beoordeling van wat echt nodig is.
Dat is voor mensen veel prettiger en kan veel dure zorg later in de keten voorkomen. Beter is daarom het functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Niet alleen medisch, maar ook sociaal. 2

 

Rol van de zorggebruiker

Wat is uw rol in deze veranderde zorgmarkt? Wellicht kent u de campagne Samen beslissen? Bij Samen Beslissen zoeken zorggebruikers samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past.
Wat het beste past, hangt af van wat iemand belangrijk vindt.
Samen Beslissen gebeurt in één of meerdere gesprekken. Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven. 4

Wist u dat VANAF 2006 fysiotherapie direct toegankelijk is? U kunt dus zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. Van belang is dat u als zorggebruiker voorbereid naar de afspraak gaat.
Daarnaast is een actieve rol ten aanzien van uw beperkingen in het functioneren en een bepaalde mate van zelfmanagement belangrijk. De eigen regie speelt dus een steeds belangrijkere rol.

 

Rol van FMC Verzijden

Binnen FMC Verzijden spelen we hierop in doordat we gericht zijn op het bevorderen en behouden van het optimaal functioneren op basis van de wensen van de zorggebruiker.
Innovatie en een nauwe samenwerking met verschillende disciplines zoals huisartsen, orthopeden, maar ook andere paramedici zoals diëtisten, podotherapeuten en ergotherapeuten vinden we belangrijk.

In het geval van mevrouw van Ham zouden we, al dan niet aan huis, met haar in gesprek gaan over haar wensen en haar einddoel van de revalidatie.
Op basis hiervan kijken we samen naar de best passende zorg en stellen we een behandelplan samen.
Waar nodig kunnen we eventueel collega paramedici inschakelen om het functioneren thuis zo optimaal mogelijk te maken of contact opnemen met de orthopeed of huisarts mochten er bijzonderheden zijn.

De praktijk heeft zich de afgelopen jaren naast het bevorderen van het functioneren ook gericht op preventie en leefstijl. Hiervoor zijn aanvullende diensten ontwikkeld zoals Vitaal Verzijden.
Binnen Vitaal Verzijden streven we ernaar om zorggebruikers, al dan niet doorstromend vanuit de fysiotherapie, fit en vitaal te houden.

 

Tot slot

Er zijn dus veel ontwikkelingen gaande binnen het zorglandschap. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen is er een verandering noodzakelijk.
Er zijn al veel goede initiatieven, maar ook van u als zorggebruiker wordt een actieve rol en eigen regie gevraagd.

Binnen FMC Verzijden spelen we hier zo goed mogelijk op in om te zorgen dat u als zorggebruiker zo optimaal mogelijk blijft functioneren.

 

Bronnen: