Blog

Nederland heeft te maken met een toenemende vergrijzing door het toenemend aantal ouderen en de stijgende levensverwachting van de ouderen. In de toekomst ontstaan er problemen binnen de ouderenzorg, bijvoorbeeld op het gebied van de zorgvoorzieningen zoals het tekort aan verpleeghuizen.

Veel ouderen krijgen problemen in de mobiliteit en functionaliteit maar ook als gevolg van dementie, beroerte, Parkinson, een gebroken heup en artrose. Het wordt steeds belangrijker om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren en daar kan fysiotherapie een belangrijke rol in spelen door gespecialiseerde zorg aan te bieden.

Wanneer worden mensen als ‘oudere’ beschouwd?
De leeftijd waarop mensen als ‘oudere’ worden beschouwd begint al jong, het ‘ouder’ zijn begint vanaf het 50ste levensjaar. De meeste mensen zijn in deze fase nog gezond en actief. Vanaf het 75e levensjaar is er sprake van toenemende afhankelijkheid, achteruitgang en kwetsbaarheid. In deze fase komen ouderdomsverschijnselen meer aan het licht die een impact kunnen hebben op de zelfredzaamheid.

Gespecialiseerde therapie
Er is binnen de fysiotherapie een master geriatriefysiotherapie om ouderen gespecialiseerde zorg te bieden voor kwetsbare ouderen met een hogere leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.  Er wordt samengewerkt met meerdere disciplines waaronder een specialist ouderengeneeskunde, huisartsen, ergotherapeuten, WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), thuiszorg, psycholoog etc.

De therapie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Het vergroten of het behouden van het uithoudingsvermogen, kracht, looptraining en evenwicht (door dagelijks te bewegen/oefenen)
  • Het omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid
  • Valpreventie
  • Het adviseren van hulpmiddelen of het adviseren van mantelzorger indien nodig.

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt het positief effect van functioneel oefenen en trainen bij diverse ziektebeelden en bij medische behandelingen. Een verminderde mobiliteit werkt eenzaamheid in de hand. Bijna 30% van de mensen van 65 jaar of ouder heeft moeite met lopen, met het dragen van een tas en met opstaan of bukken. Deze beperkingen kunnen het onderhouden van de sociale contracten flink belemmeren.

De toekomst van de ouderenzorg
Hoe ziet de toekomst van kwetsbare thuiswonende ouderen eruit? Onder andere langer thuis blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat ouderen gezonder en mobieler blijven. Naast de reguliere zorg die mensen nodig hebben zal de nadruk op preventieve zorg liggen, daarbij kan er gedacht worden aan fysiotherapie. Een fysiotherapeut kan bijvoorbeeld valpreventie therapie aanbieden, zodat ouderen weten hoe zij kunnen handelen als er een situatie zich voor doet.

Referenties:

Hobbelen, J. S. M. (2015). Beroepsprofiel Geriatriefysiotherapeut. Geraadpleegd van https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/beroepsprofielen/beroepsprofiel-geriatrie-fysiotherapie-juli-2015.pdf

Geriatrie fysiotherapie: onze zorg voor kwetsbare ouderen. (z.d.). Geraadpleegd op 27 januari 2020, van https://mcz.nl/ouderenzorg/geriatrie