Blogdraaiduizeligheid

Heeft u last van een draaierig, zweverig of licht gevoel in uw hoofd, het idee dat u niet stevig op uw benen staat of gaat vallen… Duizeligheid kan een flinke impact op uw leven hebben.

Er zijn grofweg drie soorten duizeligheid:

  • draaiduizeligheid
  • een licht gevoel in het hoofd
  • bewegingsonzekerheid

We zoomen in dit blog in op draaiduizeligheid.
Draaiduizeligheid is een heftig gevoel van duizeligheid waarbij het gevoel ontstaat dat de hele wereld heftig om je heen draait of dat je jezelf zeer draaierig voelt. Draaiduizeligheid kan gepaard gaan met misselijkheid, braken, angst en algemeen onwel bevinden. Soms is nystagmus zichtbaar in de ogen. Nystagmus is een symptoom waarbij de ogen op een specifieke manier heen en weer bewegen met een trage fase naar de ene kant en een snelle fase naar de andere kant.
Draaiduizeligheid komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Hoe hoger de leeftijd, des te groter de kans op draaiduizeligheid. 1)

Er zijn verschillende bekende oorzaken van draaiduizeligheid:

Benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD)

is een van de meeste voorkomende vormen van draaiduizeligheid. Bij BPPD is los zittend gruis mogelijk de oorzaak van de klachten. Dit loszittend gruis lijkt het evenwichtsorgaan te overprikkelen al is de precieze oorzaak van BPPD onbekend. Patiënten met BPPD ervaren vaak een duizeligheidsaanval die enkele tot tientallen seconden aanhoudt. De klachten worden meestal opgeroepen door een bepaalde beweging of positie van het hoofd te maken / in te nemen. Deze vorm van duizeligheid is door een fysiotherapeut goed te behandelen met de Epley manoeuvre.2) Door de behandeling blijven de klachten vaak voor langere tijd weg en soms komen ze zelfs niet meer terug.

Neuritis Vestibularis

is een ontsteking van de zenuw bij het evenwichtsorgaan. De duizeligheidsklachten bij deze aandoening zijn constant en heftig van aard. Vaak gaat de duizeligheid gepaard met braken en misselijkheid. Deze klachten zijn niet door een fysiotherapeut te behandelen De huisarts zal u waarschijnlijk medicatie voorschrijven om de klachten te onderdrukken. De klachten houden vaak enkele dagen tot enkele weken aan maar gaan meestal vanzelf over. 1)

Overige veroorzakers van draaiduizeligheid zijn o.a. de ziekte van ménière en vestibulaire migraine. Bij de ziekte van ménière ontstaat er hydrops (vocht ophoping) in het evenwichtsorgaan. De klachten zijn vaak draaiduizeligheid ic.m. gehoorverlies en eventueel tinitis (oorsuizen). De oorzaak hiervan is onduidelijk, daarbij is het beloop en prognose bij deze ziekte onduidelijk. Vestibulaire migraine ontstaat vaak bij patiënten die een voorgeschiedenis van migraine hebben. De migraine op het evenwichtsorgaan heeft een zeer wisselende duur per patiënt en soms ook per aanval. 1)

Literatuur:

  1. Bouma M, De Jong J, Dros J, Maarsingh OR, Moormann KA, Smelt AFH, Van den Dool-Markus CAM en Van Dongen JJAM. NHG-standaard duizeligheid M75 (Actualisering juli 2017; herzien t.o.v. de versie van 2002). https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-duizeligheid. 05-02-2018.
  2. Helminski JO, Zee DS, Janssen I, Hain TC. Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Phys Ther. 2010 May;90(5):663-78.