Blog

Wat is het syndroom van De Quervain?

Bij Quervain worden klachten ervaren aan de duimzijde van de pols. Dit komt omdat 2 pezen die naar de duim lopen en de koker (peesschede) die de pezen tegen het bot aan houdt, ontstoken zijn. Door de ontsteking zijn de pezen opgezwollen en kan de koker vernauwd zijn. Hierdoor hebben de pezen minder ruimte in de koker om te kunnen verglijden en ontstaan de klachten.

De oorzaak van de klachten is vaak een overbelasting door herhaaldelijke bewegingen van de duim en/of pols. Maar ook kan het direct ontstaan door een trauma ter hoogte van de koker of een breuk van het bot.

Quervain komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen tijdens of net na een zwangerschap hebben meer risico’s op Quervain vanwege bepaalde hormonen.

Wat zijn de symptomen en klachten?

De klachten beginnen vaak met een doffe en branderige pijn lokaal aan de duimzijde van de pols. Wanneer de ontsteking toeneemt kan de pols lokaal dikker worden en de huid wat roder. U krijgt meer moeite met iets vast pakken en met bewegen van de pols en duim. Kracht zetten en herhaaldelijke bewegingen verergeren de klachten. Ook kan er door de pijn krachtverlies optreden. Wanneer de klachten langer aanhouden kan de pijn ook door trekken verder de duim in en uitstralen naar de onderarm.

Onderzoek bij Quervain

Een goede anamnese (vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek is vaak al voldoende om de diagnose te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de locatie van de pijn en zwelling en wordt de Finkelstein test uitgevoerd. Hierbij wordt de duim in de handpalm gelegd als een vuist gemaakt wordt. Daarna beweegt u de pols naar de pinkzijde. De herkenbare pijn zou nu moeten toenemen. Soms wordt een fysiotherapeutische echo uitgevoerd om de ernst van de ontsteking te bepalen of om de diagnose te bevestigen.

Behandeling

Behandeling bij Quervain is gericht op het verminderen van de ontstekingsreactie en het wegnemen van overbelastingfactoren. Om dit te bereiken wordt vaak gebruik gemaakt van een afneembare brace. De brace zorgt ervoor dat de pees rust krijgt en de zwelling kan afnemen. Daarnaast is het nodig om de activiteiten waarmee de overbelasting ontstaan is te stoppen. Tijdens het gebruik van de brace is het wel belangrijk dat de pols niet stijf wordt. Dit gebeurt door onbelaste oefeningen of gewricht mobilisaties.

Naast het gebruik van de brace kunnen ontstekingsremmende medicijnen gebruikt worden om de ontsteking te verminderen. Dit gaat in overleg met de huisarts.

Wanneer de irritatie van de pees aan het afnemen is kan shockwave therapie het herstel van de pees ondersteunen. De shockwave therapie zorgt voor een betere doorbloeding van de pees zodat herstel goed kan plaats vinden.

Daarnaast krijgt u van de fysiotherapeut advies om een nieuwe overbelasting te voorkomen en oefeningen om de belastbaarheid van de pols te verbeteren.

Wanneer de behandeling niet effectief is kan via de huisarts of specialist een (corticosteroïden) injectie gezet worden. Helpt dit ook niet dan wordt er operatief ingegrepen. Bij de operatie geven ze de pezen meer ruimte door de koker waar de pezen in liggen open te maken.