Blog

Banden van de knie

De stabiliteit van de knie is onder andere afhankelijk van de passieve structuren (banden en ligamenten). Een van de bekendste banden zijn de voorste kruisband en de achterste kruisband. Daarnaast zijn ook de binnenband en buitenband van de knie belangrijk voor met name de zijdelingse stabiliteit. In deze blog gaan we wat dieper in op de binnenband en wat voor gevolgen een letsel aan deze binnenband kan hebben. 

Ontstaan van een binnenband letsel

Hoe ontstaat nu zo’n binnenband letsel? Vaak ontstaan klachten aan de binnenband door een plotselinge zijdelingse beweging van de knie. Dit kan gebeuren bij een val, verdraaiing maar zie je ook vaak tijdens pivoterende sporten (sporten met veel draaibewegingen zoals voetbal, hockey, korfbal of andere zaalsporten). Doordat het onderbeen blijft staan en de knie een plotselinge beweging naar binnen maakt, door al dan niet een externe kracht, kan dus een binnenband letsel ontstaan (ook wel MCL letsel). 
Het komt wel eens voor dat er een geïsoleerd letsel van de MCL ontstaat, maar vaak zie je bij pivoterende sporters dat er een combinatie ontstaat van zowel letsel aan de MCL als bv de voorstekruisband.
MCL letsels komen voor op alle leeftijden, maar wanneer je een pivoterende sport beoefent loop je mogelijk een groter risico.  

Symptomen: 

  • Mogelijk zwelling welke ontstaat tijdens of na het trauma. 
  • Instabiliteit 
  • Pijn (meestal binnenzijde knie) 
  • Pijn/beperking bij maximale kniebuiging of strekking
     

Om erachter te komen of je een MCL letsel hebt kan er door de fysiotherapeut een aantal testen worden uitgevoerd. Als die positief zijn is er mogelijk sprake van MCL letsel. Afhankelijk van hoe groot de speling is op de binnenband wordt er een keuze gemaakt in het behandelplan. 

Ik heb een binnenband letsel. Wat nu? 

Zoals net al benoemd is het stellen van de juiste diagnose bepalend voor de keuze van behandeling, de duur van het herstel en de prognose voor (sport)activiteiten in de toekomst. Bij de testen voor MCL-letsel wordt er gekeken naar het aantal graden speling. Deze speling wordt onderverdeeld in graad A t/m D. Als de speling klein is val je in graad A of B; wanneer de speling groter wordt val je in graad C of D. 

MCL letsels graad A en B kunnen spontaan overgaan binnen 4-6 weken, afhankelijk van de (sport)doelen is het aan te raden om samen met een fysiotherapeut de belasting weer op te bouwen. 

Vroege diagnose (binnen 1-2 weken)
Bij MCL letsels graad C en D zie je vaak een dusdanige instabiliteit dat een brace of operatie noodzakelijk is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat MCL letsels ook goed kunnen herstellen indien vroegtijdig herkend (liefste binnen 1-2 weken) en adequaat behandeld is met een brace. Er wordt dan geadviseerd 6 weken de brace te dragen en samen met de fysiotherapeut de buiging van de brace steeds verder op te bouwen. Daarnaast moeten ook de bovenbeenspieren sterk gehouden worden, ook dit kan samen met de fysiotherapeut gedaan worden. 

Late diagnose (>2 weken na ongeval)
Bij een MCL letsel graad C of Dwelke later dan 2 weken is vastgesteld, is een operatie voor het herstel van de kniestevigheid vaak noodzakelijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een MCL reconstructie de beste behandeling is. Het is van belang dat de juiste structuren worden gereconstrueerd. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van 2 aparte donorpezen die worden vastgezet in zowel het boven –als onderbeen. Deze operatie kan niet via een kijkoperatie worden verricht. 
Ook na deze operatie wordt fysiotherapie geadviseerd om het verdere herstel in goede banen te leiden en de belasting weer langzaamaan op te bouwen. 

Bronnen: 

KNGF Evidence Statement Acuut knieletsel. Geraadpleegd op 29 september 2020; https://www.rpajanssen.nl/images/user/files/F_Brooijmans_et_al_es-acuut-knieletsel_2015.pdf  

Medicaal Collateraal Ligament (MCL). Geraadpleegd op 29 september 2020; https://www.rpajanssen.nl/informatie.php/48/binnenban