Blog

Tinnitus of fantoomgeluid, ook wel oorsuizen genoemd is het waarnemen van een voortdurend geluid zonder dat er in de omgeving een geluidsbron is aan te wijzen.
Tinnitus kan variëren van piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in één of beide oren. Meestal wordt het geluid waargenomen wanneer er geen of weinig omgevingsgeluid is.
Deze naam tinnitus is afkomstig van het Latijnse tinnitus aurium, wat ‘het rinkelen van de oren’ betekent.

Aanvankelijk werd aangenomen dat de oorzaak van tinnitus lag in het gehoororgaan zelf.
Maar de oorzaken zouden ook in de hersenen kunnen liggen, waarbij overactieve delen van de hersenen in het gehoororgaan continu signalen blijven geven, terwijl het geluid er niet meer is (fantoomgeluid).
Om deze reden wordt tinnitus ook wel vergeleken met fantoompijn.

Mogelijke oorzaken van tinnitus:

Gehoorschade door zeer harde geluiden
Grote emotionele spanningen: burn-out, stress, oververmoeidheid, ptss
Trauma aan het hoofd: schedelfractuur, of aan de nek
Medicijnen
Ziekte van Ménière
Lymeziekte

Fysiotherapie:

Wat kan fysiotherapie betekenen bij deze klachten? Juist na een weefselschade ontstaat er lokaal een zwelling.
Deze is nodig om het weefsel weer te doen herstellen. Echter kan het zijn dat er nog zwelling (ook wel oedeem genoemd) achterblijft op de locatie, maar die niet zichtbaar is.

Dan kan er binnen de fysiotherapie oedeemtherapie worden toegepast. Een manier van oedeemtherapie is MLDV: Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder.
Middels deze therapie wordt alle achtergebleven zwelling rondom het gehoororgaan verder afgevoerd. ( Zie plaatje, daar staan de lymfevaten op in de dik gestippelde lijnen)

Bij de Manuele Lymfdrainage wordt er gebruikt gemaakt van een zeer lichte druk op de huid, om de zwelling, oedeem te kunnen opnemen (draineren) in het lymfesysteem.
Middels deze druk in een bepaalde richting wordt het oedeem afgevoerd naar darmen en/ of blaas, dit zijn organen die tevens deel uitmaken van het lymfesysteem, om zo het lichaam te kunnen verlaten.
Eventuele klachten in deze organen, zoals obstipatie of plasproblemen, kunnen ook mede bijdragen dat er geen goede afvoer is van het overtollige lymfevocht, waardoor de tinnitus in stand zou kunnen blijven.

De lymfevaten bevinden zich met name in de huid, vandaar dat de druk van de massagetechniek erg mild is, zodat de lymfevaten niet worden dichtgedrukt. In het lichaam zijn drie plaatsen in het lichaam, waar de lymfevaten samen komen, de zogeheten lymfeklieren.
Deze klieren bevinden zich respectievelijke, achter de sleutelbeenderen, in beide oksels en in beide liezen.

De druk van behandeling in deze klieren ligt wel hoger maar over het algemeen zijn de behandelingen MLDV erg mild en worden als prettig ervaren.
Vaak na twee of drie behandelingen zijn er veranderingen voel- en merkbaar.

In vele gevallen zullen de piep,-sis of bromgeluiden afnemen en soms ook wegblijven.

Deze vorm van oedeemtherapie, MLDV, wordt ook toegepast bij Fysiotherapie Verzijden.