Nieuws

Iedereen heeft wel gehoord van de term  “chronische” pijn. Het wordt regelmatig gebruikt in de volksmond, maar wat betekent het nou?  De term chronische pijn zegt met name iets over de langdurigheid van de klachten. Wanneer mensen langer dan drie maanden pijn hebben wordt er gesproken over chronische pijn.  De term geeft dus geen indicatie over hoe lang de pijn nog aanwezig zal zijn, maar het zegt alleen iets over hoe lang iemand al pijn heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat er bij chronische pijnklachten erg veel verschillende factoren een rol kunnen spelen. Een van deze factoren heeft te maken met een overprikkeling van het zenuwstelsel. Dit wordt met een moeilijk woord sensitisatie genoemd. Wanneer er sprake is van langdurige pijnklachten raakt het lichaam in de war. Pijn is een beschermingsmechanisme van het lichaam om ons gedrag te beïnvloeden. Het is een logisch gevolg dat we ons anders gaan gedragen wanneer we pijn ervaren.

Sensitisatie houdt met name in dat de verwerking van prikkels in het zenuwstelsel en de hersenen niet juist gaat. Dit zorgt ervoor dat er bij “normale” dagelijkse activiteiten pijnprikkels worden ervaren.

U kunt dit het beste vergelijken met een auto-alarm welke niet goed is afgesteld. In sommige gevallen zal het alarm niet afgaan terwijl er wordt ingebroken. In andere gevallen gaat het alarm al af wanneer er een lichte aanraking tegen de auto is. Bij mensen is dit niet anders.  Het zenuwstelsel kan zo van slag zijn dat het sneller pijnprikkels afgeeft.

We zullen het zenuwstelsel moeten hertrainen wanneer er sprake is van sensitisatie (overprikkeling). Het voordeel is dat het lichaam (hersenen en zenuwstelsel) zich erg goed kan aanpassen aan wat er gevraagd en verwacht wordt. Door middel van oefeningen en uitleg over hoe pijn werkt in het lichaam zullen we de belastbaarheid gaan vergroten.

Trainen heeft een positief effect op het zenuwstelsel. Dit komt omdat we door te trainen het lichaam gaan “leren” dat bewegen geen schadelijke invloed heeft. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat mensen weer vertrouwen gaan krijgen in zijn/haar eigen lichaam. Door stap voor stap de training in de tijd te gaan verzwaren zorgen we ervoor dat het zenuwstelsel zich gaat aanpassen aan de belasting welke de training ervan vraagt.

Het doel van de oefeningen en trainingen is om de belastbaarheid te vergroten.  Resultaat zal zijn dat mensen meer aankunnen in het dagelijks leven en minder moeite zullen hebben met activiteiten.

 

Bron: Roussel NA, Nijs J, Meeus M, Mylius V, Fayt C, Oostendorp R. Central sensitization and altered central pain processing in chronic low back pain: fact or myth? Clin J Pain. 2013 Jul;29(7):625–38.