Blogvitaal verzijden, fysiotherapie, pilates, wandelen, egym, sporten onder begeleiding, egym boxtel, wandelen boxtel, pilates boxtel, personal training, personal trainer, sporten boxtel,

Wist u dat 20% van de ziektelast gerelateerd is aan ongezond gedrag en een ongezonde leefstijl?2,3

Dat is nog niet alles.
Er zijn nog een aantal andere belangrijke maatschappelijke trends in de gezondheidszorg zichtbaar:

  • De vraag naar gezondheid en zorg neemt fors toe
  • De omvang van leefstijl gerelateerde aandoeningen groeit
  • Er is steeds minder personeel om de stijgende zorgvraag op te vangen
  • Grenzen van de betaalbaarheid van de zorg zijn bereikt

Maar er ontwikkelt zich ook een positieve trend:

  • Mensen bewegen steeds meer! In 2020 voldeed 53% van de Nederlanders van 4 jaar of ouder aan de beweegrichtlijnen1

 

Beweegrichtlijnen 

In 2017 heeft de gezondheidsraad nieuwe beweegrichtlijnen opgesteld. Voor de jeugd (4-18 jaar) adviseren zij minimaal 1 uur per dag matig intensief te bewegen en drie keer per week spier -en botversterkende activiteiten te doen bv. teamsport maar ook buitenspelen. Voor volwassenen en ouderen adviseren ze minimaal 2,5 uur per week matig intensief te bewegen en 2x per week spier- en botversterkende activiteiten te doen, voor ouderen in combinatie met balansoefeningen (zie figuur 1). Het blijkt dat met name de 55 plussers veel minder vaak voldoen aan de Beweegrichtlijnen 2017 vergeleken met de Combinorm en de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dit komt onder andere door de toevoeging van het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten.5


Figuur 1: Beweegrichtlijnen 2017

 

Gezondheidseffecten van bewegen

Er is onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van bewegen. Er is overtuigend aangetoond dat bewegen de kans verlaagt op hart -en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Bij de groep volwassenen levert 75 minuten per week bewegen bij matige intensiteit al gezondheidswinst op. Als aanvulling daarop zien ze bij ouderen ook dat bewegen het risico op botbreuken verminderd. Daarnaast is er overtuigend aangetoond dat krachttraining bij ouderen de loopsnelheid en spierkracht verbeterd. Aannemelijk lijkt ook dat veel bewegen bij ouderen samenhangt met een later risico op cognitieve achteruitgang, dementie en de ziekte van Alzheimer.
Bij kinderen is er overtuigend bewijs gevonden dat bewegen het risico op depressieve symptomen vermindert. Daarnaast zou bewegen de body mass index (BMI) en vetmassa verlagen bij kinderen met overgewicht en obesitas, wanneer rekening wordt gehouden met de groei.4

 

Vitaal Verzijden

Voldoet u aan de beweegrichtlijnen? Wilt u graag meer bewegen maar weet u niet hoe of waar u moet beginnen? Klaar met al dat zitten? Misschien is Vitaal Verzijden wel iets voor u.
Vitaal Verzijden biedt verschillende vormen van bewegen aan voor jong en oud. Zo zou u (matig) intensief kunnen bewegen tijdens het sportief wandelen met onze wandeltrainer. Of kunt u verantwoord spierkracht trainen onder begeleiding van onze sportdeskundige op de eGym cirkel.

Benieuwd geworden? Kom in beweging! Neem eens een kijkje op de site fmcverzijden.nl/vitaal-verzijden of neem telefonisch contact op om te vragen naar de mogelijkheden.

 

Bronnen:

1) CBS i.s.m. het RIVM. Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen. [internet]. Beschikbaar van: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/beweegrichtlijnen [geraadpleegd op 16 augustus 2021].

2) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2020). Discussienota. Zorg voor Toekomst.

3) Sociaal-economische Raad. (2020). Over de toekomstbestendigheid van de zorg. Zorg voor de toekomst.

4) Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017: kernadvies beweegrichtlijnen 2017. Den Haag. 2017 Aug; 2017/08

5) RIVM. Hoeveel mensen voldoen aan de door de gezondheidsraad geadviseerde beweegrichtlijnen 2017? [internet]. Beschikbaar van: www.volksgezondheidenzorg.info/sites/default/files/hoeveel_mensen_voldoen_aan_gr_beweegrichtlijnen_2017.pdf [geraadpleegd op: 16 augustus 2021].